top of page

Et godt arbejdsliv

 

Jeg synes, det er værdifuldt at have et arbejde. Det fylder, og vi identificerer os med det. Det giver os noget positivt. Arbejdsområdet skal være præget af væsentlighed og give værdi.

 

En af mine mærkesager er at gøre op med de gule fagforeninger. I en rigtig fagforening er man medlem og har medindflydelse på sin arbejdsplads og dermed sit arbejdsliv. I en gul fagforening er man kunde, og fællesskabet kommer derfor i anden række. Det styrker ikke arbejdsmarkedet. Vi står sammen på Fyn om at bevare fagforeningerne, for det er den eneste måde, vi arbejdere og lønmodtagere kan opnå resultater på.

 

Fagforeninger ser jeg også som et vigtigt led i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø. Jeg er togfører ved DSB og har i mange år været tillidsmand. Mine kolleger fortæller mig, at de har brug for en person, som de stoler på, og som de kan vende tanker med omkring deres arbejdsforhold. Selv er jeg praktisk orienteret uden en akademisk uddannelse og gør en dyd ud af at være velforberedt til arbejdet, hvad enten det er som repræsentant for mine kolleger eller som socialdemokrat.

 

De danske virksomheder har et godt udgangspunkt for at konkurrere på verdensmarkedet. Vi har et uddannelsessystem, som uddanner højt kvalificeret arbejdskraft. På Sydfyn fylder det maritime meget i hverdagen, både med uddannelsestilbuddene og i erhvervslivet. Det skal det blive ved med at gøre.

 

Vi har et velfærdssamfund, som understøtter, at både kvinder og mænd deltager på arbejdsmarkedet. Det har været et langt sejt træk at få køn og ligestilling på dagordenen, men det er ved at få fodfæste.

 

Vi har en kernevelfærd af høj kvalitet, og det er en vigtig ramme for erhvervslivet. Derfor skal vi passe på vores velfærd og ikke slide den ned, men gøre vores gode uddannelser bedre og investere i forskning. Danmark skal være et land, hvor moderne virksomheder udvikler og fremstiller førende ydelser og varer til hele verdenen. 

 

Vi ønsker en ny og mere målrettet erhvervspolitik. Vi fokuserer og satser på områder, hvor danske virksomheder har særlige positioner. En erhvervspolitik der forholder sig til den stigende globale efterspørgsel, hvor vi samtidigt løser vigtige globale samfundsproblemer inden for f.eks. sundhed, klima og miljø.

bottom of page