top of page
Investering i uddannelse

 

Jeg mener, vi skal investere i mennesker. De er vores helt store ressource, og investeringen skal ske i alt lige fra vuggestuer og børnehaver over folkeskolen og ungdomsuddannelser og videre op gennem uddannelsessystemet. Så er fundamentet lagt til at få et godt arbejdsliv.

 

Vi skal ikke konkurrere med udlandet på timeløn, men på fleksibiliteten og evnen til at samarbejde og nytænkning. Det kræver uddannet arbejdskraft, som bygger på en god skoling.

 

Forskningen viser, at normeringer og pædagogernes uddannelse er det, der påvirker kvaliteten i vores institutioner allermest. Normeringen er derfor vigtig, for der skal være omsorg for de voksne, som skal have omsorg for børnene. At de nødvendige ressourcer er tilstede er en nødvendig politisk prioritering.

 

En bedre folkeskole skal give alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højt fagligt udbytte af undervisningen med lyst til at tage en ungdomsuddannelse. Op mod hver sjette elev får ikke nok ud af undervisningen i folkeskolen. Det stiller krav om at finde nye kreative løsninger for at få alle med. 

 

I folkeskolen skal lærerne fremme enten den håndværksmæssige vej eller den akademiske linje, som passer til den enkelte elev. Vi har brug for mange forskellige uddannelser, hvad enten eleven stiler mod et arbejde som tømrer, tandlæge eller professor i kemi.

 

Vi har allerede et godt undervisningsmiljø på Sydfyn. Jeg kæmper for, at vi fortsat udbygger skoler på Sydfyn. Det er vigtigt. Som født og opvokset i Svendborg ved jeg, at skibsfart betyder meget i det Sydfynske Øhav. Folk på gaden fortæller mig også, at Sydfyn har stolte traditioner, som vi skal passe på. Området skal fortsat have en skibsfartsby at valfarte til.

 

Vi skal have en højere kvalitet af de videregående uddannelser. De studerende skal gennemføre deres uddannelse hurtigere. Men også forskningen skal op på et højere niveau og blive et fundament for fremtidens arbejdspladser. Forskning skal nytænkes med en bredere forankring end i dag.

 

Der er brug for mere uddannelse til de med mindst uddannelse. Det kan være en kompetencegivende uddannelse til de ufaglærte for at kvalificere sig til nye jobmuligheder og dermed forbedre Danmarks konkurrenceevne. En solid uddannelse er det, der skal skille Danmark ud fra mængden og sikre fremtidige arbejdspladser. 

bottom of page