top of page
Velfungerende trafik

 

Broer, færger, tog, busser og veje er dele af infrastrukturen, der kitter vores samfund sammen. Derfor skal den kollektive trafik fungere godt og med det antal afgange, der er brug for.

 

Som togfører ved DSB fortæller passagererne mig, at de savner en overordnet plan for bus, tog og færger. Det ville give dem mindre ventetid. Danskerne spilder tusindvis af timer hver dag på grund af trængsel på vejene og forsinkede tog. Jeg ser regeringens nye plan på 27½ milliarder kroner som et rigtigt godt tiltag for den danske infrastruktur.

 

Jeg arbejder for, at Svendborgbanen skal moderniseres og elektrificeres, så der til alle tider er en stabil og hensigtsmæssig drift. Det vil glæde befolkningen på Sydfyn, men også være en stor hjælp for de, der hver dag rejser mellem Odense og Svendborg eller Ringe.

 

Danmark har netop brug for en ny trafikpolitik for at gøre turen til arbejde lettere, og for at virksomhederne kan transportere deres varer nemmere. Et moderne samfund forudsætter en høj mobilitet. Mobilitet er frihed for den enkelte, men også en forudsætning for vores velfærdssamfund. Skal vi have en øget vækst, må vi investere i en mere effektiv og udbygget trafikal infrastruktur.

 

Det skal være attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport. Det skal være billigere at købe en energirigtig bil, og vi skal investere i nye veje og jernbaner, der giver vækst. Flere skal lade bilen stå og i stedet vælge den kollektive trafik. Derfor skal prisen på den kollektive trafik sænkes. At bruge den kollektive trafik istedet for egen bil vil gøre CO2-udledningen mindre.

 

I Danmark er vi kendt for vores cykelkultur. Men en sådan kultur kommer ikke af sig selv. Den skal fremelskes af gode cykelstier og bedre trafiksikkerhed. Derfor skal vi fortsat oprette puljer til kommuners cykelprojekter og støtte de byer, der ønsker at være cykelby. At cykle er billigt og sundt og ikke mindst forureningsfrit.

bottom of page