top of page

Regionaltog til Langeskov er en fremragende ide.


Jeg er optaget af at sikre bedre forhold for pendlere på Fyn. Med en udvidelse af regionaltog systemet med forlængelse fra Odense til Nyborg og dermed også standsning i Langeskov, kommer der et tog mere i timen mellem Odense og Nyborg. Tre tog i timen frem for to mellem Odense og Nyborg er virkelig et fremskridt. Det er til stor glæde for de mange, der pendler mellem Nyborg og Odense.

Borgerne i Langeskov vil gerne have, at IC toget også stopper der. Isoleret set vil et IC stop i Langeskov kun glæde de, der bor i Langeskov. For alle andre vil det betyde en rejsetidsforlængelse. Altså dårligere forhold for pendlerne. Langeskov får nu en ny station, der bliver betjent i timedrift. Det betyder alt andet lige bedre forhold for alle, også for borgerne i Langeskov.

Heldigvis bliver Langeskov station fra starten af bygget så stor, at der på sigt kan stoppe IC tog ved stationen, og jeg tror også, det er på sin plads, at enkelte af de mange morgentog mellem Odense og København kunne få et stop i Langeskov.

Bedre forhold for pendlerne på Fyn er vejen frem også på skinnerne.


bottom of page